History of Outout Management for Movex / M3

History of Outout Management for Movex / M3

The history of Output Management for Movex / M3 It has happened more the last 5 years for M3 Output management than the 20 years before. Accure has been working with Output Management for M3 since the company was founded in 2004, and the founders has more than 30...
Dokumenthantering  för Movex / M3 (Sv)

Dokumenthantering för Movex / M3 (Sv)

Checklista för dokumenthantering från M3 Vilken lösning har ni för dokument­  hantering idag? Och vad skall ni satsa  på för att framtidssäkra erat M3­system?  Accure hjälper er att reda ut vad som sker på området och att hitta svar på era frågor. Boka...
Spool- and Streamfiles in Movex / M3

Spool- and Streamfiles in Movex / M3

Movex Spoolfiles (SPLF) and StreamFiles (STMF) When Movex (M3 today) was introduced the Output files available was Spoolfiles, SPLF an data file stored in a database for later printout. It was created by the Movex RPG programs and the program name was using a prefix...