Checklista för dokumenthantering från M3

Vilken lösning har ni för dokument­  hantering idag? Och vad skall ni satsa  på för att framtidssäkra erat M3­system?  Accure hjälper er att reda ut vad som sker på området och att hitta svar på era frågor. Boka in er på ett av våra seminarier på  området och besök oss i vår monter på Working Together Conference i Malmö 30 maj – 1 juni 2022 så berättar vi mer om hur vi på Accure kan hjälpa er med detta.

Vi på Accure har jobbat med dokument­  hantering för Infor Movex / M3 i över 20 år  och är idag service partner med Infor inom  hela Europa. Vi är experter på StreamServe,  Storyteller och Infor Document Manager,  IDM. Vi har även utvecklat och support­  erar Infors M3 Report Manager, MRM som  används av över 300 kunder globalt idag.

De senaste 15 åren har vi jobbat med att  ta fram standardprodukter för dokument­  hantering från M3 och har utvecklat  Accure Output Solution, AOS med färdiga  adapters och dokumentlayouter för alla  Movex / M3­dokument.

Vi har också utvecklat molntjänster för  Output Management i Accure Business  Cloud, ABC och idag kan vi koppla på  alla Movex / M3­versioner, oavsett om de  körs on­premise (eget M3) eller i molnet  (M3 cloud edition) direkt mot AOS som  körs i Microsoft Azure. AOS kan användas  helt eget eller ihop med StreamServe, Storyteller och IDM.

Du kan välja om du vill ha AOS 100 % hem­ma eller 100 % i molnet, eller en del hemma  och en del i molnet, det är samma lösning.

Du kan själv ändra utseende, innehåll,  lägga till bilder, texter, marknadsbudskap  på dokument via Composer, en helt  webbaserad lösning som integreras med  ert M3­system.

Du kan också välja vilken typ av dokument  som skall skapas (PCL (print), PDF, Word,  Excel, HTML i e­mail) utan att behöva pro­  grammera och skapa nya varianter. Välj  bara format på dokumentet och bestäm  på vilket sätt det skall skickas vidare (print,  e­Faktura, mail, fax, arkiv med mera).

I ABC finns förutom en komplett dokument­  lösning för M3, e­Faktura, Portoprint, e­mail  med kontroll av mottagning (om mailet  inte når fram skriver vi ut dokumentet och  postar det automatiskt), fax, SMS/MMS  och arkivering.

Vi kan koppla på ert Movex / M3 system  på ABC och få igång e­Faktura på en dag  och använda era befintliga layouter, eller ta hand om all output från M3 och kostnads­optimera skickandet av e­Fakturor, e­mail.

Vi hjälper er att besvara följande frågor

Vad har ni för vägval rörande Output Management beroende på er version på Movex / M3 och vad väljer man om man skall uppgradera till M3 Clous Suite, M3CE?

Skall ni köra M3CE och vad  finns det för för dokumenthantering i molnet?

Kan jag behålla min gamla StreamServe  lösning?

Är Storyteller något man skall satsa på?

Vad ger IDM för möjligheter och hur skall  man hantera det?

Hur hanterar man dokument, rapporter, etiketter och typer av formulär från M3 utan  att behöva köpa olika lösningar för allt  detta?

Hur löser man med skickandet av bankfiler, krypterat från ION?

Hur kan vi själva ändra dokument utan  att behöva ringa konsulter varje gång?

Kan man få support 24/7?

Hur kan man börja använda eFaktura och skicka e­mail med fakturor och vara säker på att de kommit fram till  mottagaren? Hur skapar man andra utdataformat kostnadseffektivt till kunder och leveran­törer som vill ha AS2, FTP, OFTP, Odette, EDI, XML, http(s) och andra format och  protokoll?